Biblijny etos pracy

Gdy chrześcijanin zaczyna zastanawiać się, co Biblia mówi na temat pracy, w jego głowie pojawiają się najczęściej dwa skojarzenia. Pierwsze z nich to Boże polecenie skierowane do pierwszych ludzi w Raju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Drugie zaś to ostre stwierdzenie św. Pawła, adresowane do wiernych z Tesaloniki, którzy...

Praca

Jeżeli mówimy o modlitwie, to nie chodzi o to, by długo klęczeć i modlić się, ale wzbudzać ciągłe i serdeczne akty strzeliste tak, by nie przeszkadzały w pracy. Gdyby to miało przeszkadzać pracy obowiązkowej, to i akty, i modlitwy opuścić, by nie ucierpiała na tym praca, bo praca w danej...

Problemy życia wewnętrznego

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pamiętam dobrze te chwile sprzed laty (w roku 1923), kiedy wysyłałem list do O. Prowincjała, aby użyczył jednego z braci, mianowicie br. Alberta, do wyłącznej pracy przy „Rycerzu”. Br. Albert był wówczas zakrystianem i prowadził kancelarię oraz pracował przy „Rycerzu”. Należałoby, aby wyłącznie poświęcił się pracy...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Kilka razy w roku chodziłem na polowanie. Udawałem się jednak nie do lasu, ale do kiosku „Ruchu”, aby zdobyć nowy numer miesięcznika „Mały Modelarz”. Zapewne większość Czytelników pamięta czasy kolejek, kupowania na kartki, polowania na cukier, mięso lub papier toaletowy. Ja polowałem właśnie na „Małego Modelarza” – takie były czasy,...

Pokora – deficytowa cnota

Słowo „pokora” wywołuje we współczesnym człowieku co najmniej dwa skojarzenia: świeckie i religijne. Pierwsze z nich kładzie nacisk na postawę niskiego mniemania o sobie, poczucia niewielkiej wartości w porównaniu z innymi ludźmi. Postawa ta nie jest tylko brakiem wyniosłości, lecz zakłada samouniżenie. Tego typu nastawienie do drugiego człowieka nie jest...

O POGŁĘBIENIU NABOŻEŃSTWA DO NIEPOKALANEJ

Z Konferencji  św. Maksymiliana Czasem myśli się samemu, a czasem i inny podszepnie, że u nas to nabożeństwo do Matki Bożej jest za duże. Niektórzy mówili, żeby te rzeczy jakoś uporządkować, bo to jest przesada. Te i tym podobne rzeczy można czasem usłyszeć gdzieś, a nawet i przeczytać lub też...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Trawa przed domem parafialnym domagała się skoszenia. Mój znajomy, proboszcz pewnej parafii, ubrał się „na roboczo” i przystąpił do dzieła. Lubił kosić trawę, bo to taka praca, której efekt od razu widać. Przy okazji zakładał słuchawki i słuchał jakiejś muzyki albo audiobooka. W pewnym momencie zorientował się, że stoi przy...

Upadłeś to powstań i idź

Moi Najdrożsi. Niech każdy upadek, chociażby najcięższy i powtarzający się, posłuży nam zawsze tylko za szczebel do wyższej doskonałości. Na to bowiem tylko Niepokalana dopuszcza upadek, by wyleczyć nas z miłości własnej, pychy, przywieść do pokory i tak uczynić uleglejszymi łaskom Bożym. – Diabeł zaś wstrzykuje wtedy nieufność i upadek ducha,...

RYCERZ PIERWEJ SŁUŻY

CZĘŚĆ XIX Ja: W Księdze stanu rycerskiego Rajmund Lull przypomina adeptom sztuki i godności rycerskiej, że aby poznać jego wielkość i szlachetność, trzeba najpierw być sługą i nauczyć się służyć (por. I,12). I poświęca cały rozdział II na refleksję o służbie rycerskiej, która jest celem i racją tego stanu. Choć...

Królowa Pokoju w świecie

„Królowo świata najdostojniejsza, Maryjo, zawsze Dziewico, proś dla nas o pokój i zbawienie; Ty, któraś zrodziła Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich”. Już w cesarstwie bizantyńskim, zwłaszcza w jego stolicy Konstantynopolu, wobec nierzadko pojawiających się zagrożeń militarnych chrześcijanie z ufnością uciekali się do Maryi, prosząc ją o dar pokoju dla ich ojczyzny....