Praca a duchowość człowieka

Benedykt XVI HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, 19 MARCA 2006 ROKU Drodzy Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy wspólnie znanego, pięknego fragmentu z Księgi Wyjścia, w którym natchniony autor opowiada o tym, jak Bóg przekazał Izraelowi Dekalog. Już w pierwszej chwili uderza jeden szczegół: ogłoszenie dziesięciu przykazań jest poprzedzone wymownym...

Kanonizacja Ojca Kolbego

Na podstawie książki opowieść o świętym Maksymilianie Kanonizacja św. Ojca Mak-sy­miliana, która odbyła się 10 października 1982 roku, miała miejsce w całkiem odmiennych warunkach niż beatyfikacja. Samo porównanie tych dwóch wydarzeń pokazuje, jak wiele zmieniło się w Polsce w ciągu tamtych 11 lat. Ośmielę się powiedzieć, że jedną z ważnych...

Praca jako przejaw Bożego miłosierdzia

Praca po japońsku Kultura pracy w Japonii jest nieco inna niż w Europie. Prawdopodobnie dla Japończyków praca zawodowa jest ważniejsza niż życie rodzinne. Większość z nich idzie na emeryturę z tej samej firmy, w której pracę rozpoczynali (statystyczny Japończyk tylko dwukrotnie w ciągu życia zmienia pracę, co oznacza, że wielu...

Pracować z pasją

Od samego początku Bóg obdarzył człowieka przywilejem pracy, angażując go w swoje dzieło: „«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą...

Biblijny etos pracy

Gdy chrześcijanin zaczyna zastanawiać się, co Biblia mówi na temat pracy, w jego głowie pojawiają się najczęściej dwa skojarzenia. Pierwsze z nich to Boże polecenie skierowane do pierwszych ludzi w Raju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Drugie zaś to ostre stwierdzenie św. Pawła, adresowane do wiernych z Tesaloniki, którzy...

Praca

Jeżeli mówimy o modlitwie, to nie chodzi o to, by długo klęczeć i modlić się, ale wzbudzać ciągłe i serdeczne akty strzeliste tak, by nie przeszkadzały w pracy. Gdyby to miało przeszkadzać pracy obowiązkowej, to i akty, i modlitwy opuścić, by nie ucierpiała na tym praca, bo praca w danej...

Problemy życia wewnętrznego

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pamiętam dobrze te chwile sprzed laty (w roku 1923), kiedy wysyłałem list do O. Prowincjała, aby użyczył jednego z braci, mianowicie br. Alberta, do wyłącznej pracy przy „Rycerzu”. Br. Albert był wówczas zakrystianem i prowadził kancelarię oraz pracował przy „Rycerzu”. Należałoby, aby wyłącznie poświęcił się pracy...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Kilka razy w roku chodziłem na polowanie. Udawałem się jednak nie do lasu, ale do kiosku „Ruchu”, aby zdobyć nowy numer miesięcznika „Mały Modelarz”. Zapewne większość Czytelników pamięta czasy kolejek, kupowania na kartki, polowania na cukier, mięso lub papier toaletowy. Ja polowałem właśnie na „Małego Modelarza” – takie były czasy,...

Pokora – deficytowa cnota

Słowo „pokora” wywołuje we współczesnym człowieku co najmniej dwa skojarzenia: świeckie i religijne. Pierwsze z nich kładzie nacisk na postawę niskiego mniemania o sobie, poczucia niewielkiej wartości w porównaniu z innymi ludźmi. Postawa ta nie jest tylko brakiem wyniosłości, lecz zakłada samouniżenie. Tego typu nastawienie do drugiego człowieka nie jest...

O POGŁĘBIENIU NABOŻEŃSTWA DO NIEPOKALANEJ

Z Konferencji  św. Maksymiliana Czasem myśli się samemu, a czasem i inny podszepnie, że u nas to nabożeństwo do Matki Bożej jest za duże. Niektórzy mówili, żeby te rzeczy jakoś uporządkować, bo to jest przesada. Te i tym podobne rzeczy można czasem usłyszeć gdzieś, a nawet i przeczytać lub też...