The Papal Basilica of St. Francis of Assisi at sunset (Assisi, Umbria, Italy)

Z Asyżu wołanie o pokój

W 1986 roku w umbryjskim mieście Jan Paweł II pod hasłem „Być razem, aby się modlić” zainaugurował Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Do Włoch na zaproszenie biskupa Rzymu przybyli chrześcijanie oraz przedstawiciele 13 innych religii. Dlaczego papież Polak na spotkanie wybrał właśnie Asyż?

Odpowiedź tkwi w postaci św. Franciszka, który przyszedł na świat w tym mieście. Zakonnik uważany za patrona pokoju zapisał się w historii jako pokorny sługa Boży, miłośnik przyrody i zwierząt oraz orędownik budowania braterstwa. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec wzbogacił się pracując jako kupiec. Młody Franciszek przeżył nawrócenie w efekcie czego porzucił perspektywę kariery w handlu oraz zrezygnował z udziału w lokalnych wojnach.

Odkąd Jezus stał się sensem życia Franciszka celem założyciela Zakonu Braci Mniejszych było głoszenie Ewangelii. Święty nazywany Biedaczyną z Asyżu w przyjęciu Jezusa za Pana widział podstawę do osiągnięcia wewnętrznego pokoju, ponieważ Bóg ma dostęp do serca człowieka
i może uczynić je zdolnym do miłości i przebaczenia. Dar pokoju od Boga jest  widoczny w łagodności, życzliwości oraz w dążeniu do osiągania zgody. Życie zgodne z nauką Jezusa jest kluczem do osiągnięcia stanu pokoju w sercu oraz stanowi podstawę do podejmowania misji na rzecz zgody i pojednania. Misji, którą podjęli święci Franciszek i Jan Paweł II.

Dlaczego papież odwołał się do duchowego dziedzictwa świętego z Asyżu?

Jan Paweł II doświadczył wojennych okrucieństw w okupowanej przez Niemców Polsce.
Po wojnie jako biskup krakowski był istotnym przedstawicielem gnębionego przez komunistyczny reżim Kościoła. Natomiast po wyborze na Stolicę Piotrową zmagał się z ciężarem odpowiedzialności za prześladowanych na całym świecie za wiarę chrześcijan. Jego posługa przypadła też na czasy zimnowojennego konfliktu, gdy nad światem zawisło widmo wybuchu wojny atomowej.

W roku Światowego Dnia Modlitwy o Pokój na świecie nie było spokojnie – w tym czasie trwała np. sowiecka interwencja w Afganistanie. Fala narastającego niepokoju zmotywowała ONZ, aby ogłosić 1986 r. Międzynarodowym Rokiem Pokoju. Również Stolica Apostolska podjęła konkretne działania. Spotkanie przedstawicieli różnych wyznań w Asyżu miało wyrazić pragnienie pokoju oraz być krokiem w stronę porozumienie ekumenicznego.

Pokój i pojednanie misją chrześcijan

To z ust św. Franciszka wypłynęły słowa „Niech Pan obdarzy Cię pokojem!” i to tym zdaniem powinniśmy się według niego pozdrawiać. Natomiast w Asyżu u progu nowego tysiąclecia Jan Paweł II odczytał w języku włoskim tekst modlitwy o pokój. Biskup Rzymu oznajmił, że chrześcijanie są powołani przez Jezusa do wypełnienia misji pokoju i pojednania. Starania o pokój w „duchu Asyżu” od 1987 r. kontynuuje rzymska Wspólnota św. Idziego, która organizuje spotkania modlitewne z przedstawicielami różnych wyznań. O pokój podobnie jak w czasach średniowiecza i pontyfikatu polskiego papieża należy zabiegać także na początku 2021 roku. Nastał bowiem czas, gdy ludzkości częściej towarzyszy lęk z powodu pandemii, kataklizmów oraz zamieszek i protestów. Warto jest zatem przypomnieć tekst Modlitwy o Pokój:

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju,
bym tam, gdzie jest nienawiść – zakorzeniał miłość,
tam, gdzie obraza – wnosił przebaczenie,
tam, gdzie niezgoda – głosił pojednanie,
tam, gdzie błąd panuje – bym przynosił prawdę,
tam, gdzie jest wątpienie – żebym krzewił wiarę,
tam, gdzie jest rozpacz – bym budził nadzieję,
tam, gdzie są ciemności – bym zapalał światło,
a tam, gdzie smutek – żebym wnosił radość.
Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał,
by mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał,
nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał,
nie pragnął być kochany, lecz żebym kochał.
Albowiem, siebie dając – coś się otrzymuje,
siebie zapomniawszy – można znaleźć siebie,
innym wybaczając – doznam przebaczenia,
a umierając – zmartwychwstaję wiecznie.

Źródła:

  1. Św. Franciszek, Św. Klara, Pisma, Kraków-Warszawa 2004.
  2. Zając A., Troska o pokój według św. Franciszka z Asyżu, „Polonia Sacra”18 nr 1 (34), s. 61–73, Kraków 2014.

 

Zajrzyj do nas na FB

Warto zobaczyć