Za prenumeratę czasopisma Rycerz Niepokalanej przyjmujemy dobrowolne ofiary, podobnie jak to czynił św. Maksymilian Maria Kolbe. Czytelnicy, których nie stać na opłacenie prenumeraty, a pragną czasopismo otrzymywać, mogą skorzystać z poniższego formularza odpowiednią adnotacją w uwagach.

Z nowym 2023 rokiem wchodzimy w następny okres zamawiania naszych pism. Musieliśmy podjąć trudną decyzję o podniesieniu ceny dla każdego z tytułów: „Rycerz Niepokalanej”, „Rycerzyk Niepokalanej” (dla dzieci) oraz „Rycerz Młodych” z 3,50 zł na kwotę 5,00 zł za 1 egzemplarz plus 4,00 zł za wysyłkę. Prenumeraty roczne tych pism wraz wysyłką pocztową będą się kształtowały następująco: 

Rycerz Niepokalanej (miesięcznik)
wydawany w 11 numerach rocznie – 55,00 zł + 50,00 zł wysyłka = 105,00 zł.
zagranica: 45 EUR, 55 USD, 65 AUD

Rycerzyk Niepokalanej (miesięcznik dla dzieci)
wydawany w 10 numerach rocznie – 50,00 zł + 40,00 zł wysyłka = 90,00 zł.
zagranica: 40 EUR, 50 USD, 60AUD

Rycerz Młodych (dwumiesięcznik dla
młodzieży) wydawany w 6 numerach rocznie – 30,00 zł + 25,00 zł wysyłka = 55,00 zł.
zagranica: 30 EUR, 40 USD, 50 AUD

Należność można przelać na podane konto bankowe:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów
PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa
PKO BP 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877
PKO BP 84 1020 1185 0000 4602 0077 7862

IBAN EUR: PL 23 1020 1185 0000 4202 0177 5055
IBAN USD: PL 30 1020 1185 0000 4902 0177 5071

SWIFT(BIC) BPKOPLPW

Opłaty za prenumeratę mogą być dokonywane czekami bankowymi (na: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów NiepokalanówMoney Order, honorowanymi w obrocie międzynarodowym. Osoby, które nie posiadają własnego konta bankowego, mogą przesyłać do nas ofiary przekazami pocztowymi Postal Money Order. Zamawiając prenumeratę listownie, należy podać dane prenumeratora (imię, nazwisko, dokładny adres).

Zmiana adresu prenumeratora