Group of People Holding Cross and Praying in Back Lit
Czwartek
20 maja, 2021
(J 17, 20-26)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

Komentarz do Ewangelii

Abyśmy stanowili jedno

Pan Jezus modli się do Ojca, byśmy stanowili jedno. Powtarza to wielokrotnie. To musi być ważne. Jedność w rodzinie, we wspólnocie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. By dzięki temu świat poznał, że Bóg jest miłością. Dziś tak bardzo potrzeba naszego świadectwa. Potrzebują go nie tylko ci, którzy nie znają Ewangelii, ale wszyscy, którzy mają problem z trwaniem w jedności.

Czy własnym życiem pomagam światu uwierzyć, że Bóg Ojciec posłał Swojego Syna, by nas zbawił? Czy moje zachowanie pozwala innym rozpoznać we mnie przyjaciela Pana Jezusa?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Panno łaskawa, módl się za nami, abyśmy stanowili jedno.