Awans do ważniejszego działu

„Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei”. Ewangeliści pokazują, że historie Jezusa i Jana są ze sobą splecione w przedziwny sposób. Jezus słyszy, że coś dzieje się z Janem, i podejmuje odpowiednie kroki. Przemieszcza się, idzie do Kafarnaum, tam zakłada coś w rodzaju obozu głównego, z którego będzie wyruszał na poszczególne misje wokół jeziora. Rozpoczyna swoją działalność od… ogłoszenia ludziom dokładnie tego samego, o czym mówił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel głosił na Pustyni Judzkiej: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2). Teraz to Jezus głosi w Galilei: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Początkowe chwile Jego działalności to przede wszystkim kwestie związane z zatrudnieniem, z HR, czyli z przyjmowaniem do pracy nowych kandydatów. Nie składają oni żadnego CV, nie ma żadnych rozmów kwalifikacyjnych. Pan Jezus proponuje awans i nowi kandydaci zgadzają się. Pracuje pani
w sekretariacie? Proszę bardzo, od jutra sekretariat stanu. Pracuje pan jako stróż nocny? Proszę bardzo, od jutra będzie pan pracował w straży granicznej. Z Apostołami robi to samo – pracują panowie jako rybacy? Zapraszam za-
tem do pracy ze Mną, w dziale łowienia ludzi. Z rybołówstwa do ludziołówstwa.
Bóg, zapraszając do misji, nie wyrzuca do kosza naszych umiejętności, talentów, sprawności. Wykorzystuje je, często pozwalając użyć ich w ważniejszych działach.