Kazimieras
Święto św. Kazimierza
4 marca, 2021
Łk 12,35-40 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Komentarz do Ewangelii

Bądź gotowy!

W okresie Wielkiego Postu, Bóg daje nam konkretne wskazówki do przemiany naszego życia .

Jedną z nich jest propozycja czuwania i „bycia w gotowości„ .

Być gotowym , to czekać i nie zapominać o kimś ważnym, o czymś  na czym mi bardzo zależy .

Być gotowym, to kochać, to pamiętać.

Czy ja  pamiętam  w gonitwie dnia codziennego, w problemach jakie przysparza mi  życie, o Bogu i o tym dokąd mam zmierzać ?

Czy znajduję Boga we wszystkich rzeczach?

Gdzie będę , gdy Syn Człowieczy powtórnie przyjdzie dokonać sądu nad światem?

 

Panie Jezu , spraw abym w życiu codziennym zawsze dążył do wieczności .