Biada temu człowiekowi!

W dzisiejszej ewangelii Jezus przestrzega nas przed  grzechem , tak jak robił to wobec Judasza.

Jednak on pozostał niewzruszony. Co ciekawe, podczas gdy inni uczniowie zwracają się do Jezusa

używając słowa “Kyrios” –  “Panie” , uznając Go tym samym za swojego Boga, Zbawcę, Judasz  nazywa Go “Rabbi” – “Nauczycielem”. Dla niego jest jednym z wielu nauczycieli, którego w każdej chwili można opuścić dla kogoś lub czegoś lepszego…..

Judasz, mimo, że został powołany przez Jezusa  po imieniu, nie przyjął Go jako swojego Zbawiciela.

Jednak Jezus do końca będzie w nim widział  przyjaciela.

On kocha nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników, ponieważ jak mówi Psalm 103:

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy,

Nie zapamiętuje się w sporze,

nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów,

ani według win naszych nam nie odpłaca.