Beautiful Blue Eye
Czwartek
25 lutego, 2021
Mt 7,7-12

Słowa ewangelii według św. Mateusza

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Komentarz do Ewangelii

Bóg widzi więcej

Prawdziwa modlitwa, to modlitwa ufności. Często w naszym życiu wątpimy w dobroć Boga, widząc jedynie ludzką perspektywę. „Myśli Moje, nie są myślami Waszymi”. Bóg pragnie naszej świętości, a droga do niej często wiedzie przez drogę cierniową. My po ludzku chcielibyśmy spotykać tylko szybkie autostrady. Bóg widzi więcej. Chce naszego dobra, ponad wszystko.

Panie, proszę dodaj mi ufności w Twoją bezgraniczną miłość do mnie. Od dziś pragnę modlić się w moich sprawach, wierząc że dasz mi to czego potrzebuję, ale jeszcze bardziej wiedząc, że zrobisz to, co będzie dla mnie najlepsze w perspektywie wieczności. Twoje miłosierdzie nie ma granic. Dziękuję, że zawsze prowadzisz mnie najlepszą dla mnie drogą.