Być przyjacielem Pana Jezusa

Przyjaciel kocha. Przyjaciel nie zdradza. Na przyjaciela można liczyć w każdej chwili, bez względu na okoliczności. Jeśli chcemy być przyjaciółmi Pana Jezusa, musimy miłować się wzajemnie. Nie patrząc na własne uprzedzenia, niechęć, zmęczenie.

Przyjaciel Pana Jezusa idzie przez życie bez lęku i przynosi obfity owoc. Niesie miłość innym. I może śmiało prosić Ojca o wszystko, a On mu to daje, cokolwiek to jest.

Czy chcę być przyjacielem Jezusa?

Najświętsza Maryjo, Matko miłosierdzia, módl się za nami, byśmy potrafili być przyjaciółmi Twojego Syna i umieli okazywać miłość i miłosierdzie naszym bliźnim.