The Hands of Jesus
Piątek
7 maja, 2021
(J 15, 12-17)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Komentarz do Ewangelii

Być przyjacielem Pana Jezusa

Przyjaciel kocha. Przyjaciel nie zdradza. Na przyjaciela można liczyć w każdej chwili, bez względu na okoliczności. Jeśli chcemy być przyjaciółmi Pana Jezusa, musimy miłować się wzajemnie. Nie patrząc na własne uprzedzenia, niechęć, zmęczenie.

Przyjaciel Pana Jezusa idzie przez życie bez lęku i przynosi obfity owoc. Niesie miłość innym. I może śmiało prosić Ojca o wszystko, a On mu to daje, cokolwiek to jest.

Czy chcę być przyjacielem Jezusa?

Najświętsza Maryjo, Matko miłosierdzia, módl się za nami, byśmy potrafili być przyjaciółmi Twojego Syna i umieli okazywać miłość i miłosierdzie naszym bliźnim.