Never Alone
Sobota
22 maja, 2021
(J 21, 20-25)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»

Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Komentarz do Ewangelii

«Cóż tobie do tego?»

Często porównujemy siebie do innych. Oceniamy i wydajemy sądy, niejednokrotnie w sekundę. Dzięki temu możemy choć na chwilę zapomnieć o własnych słabościach. Rozpraszamy się i skupiamy uwagę na sprawach, które nas nie dotyczą. Bo może nasze własne zbyt bardzo nas przytłaczają.

Dzisiaj Pan Jezus daje krótką lekcję: «cóż tobie do tego?» Po prostu. Skoro nie znam woli Bożej względem innych, dlaczego miałabym się tym zajmować? Od teraz będę skupiać się wyłącznie na swoim życiu i na tym, by było w nim zawsze miejsce dla Pana. Pierwsze miejsce. Wtedy innym ludziom będzie ze mną o wiele lepiej.

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Królowo Apostołów, módl się za nami, byśmy ufali, że Pan Bóg ma dla nas dobry plan na życie. O wiele lepszy od naszego.