Czynem i Prawdą miłujcie

Wieczernik. Ostatni wspólny posiłek. I dwa Sakramenty – pierwsza w dziejach Kościoła Eucharystia oraz ustanowienie Kapłaństwa. I jedna z ostatnich nauk Zbawiciela – obmycie nóg. By nie miłować słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Czy pozwolę Panu Jezusowi, by umył mi nogi? Czy przyjmę wyzwanie, by służyć innym? By kochać naprawdę? Panie, prosimy, przymnóż nam wiary.