Fałszywy prorok

Jakim jestem chrześcijaninem ?
Czy to nie ja jestem fałszywym prorokiem ?
Czy staram się realizować testament Jezusa na wzór pierwszych chrześcijan, o których nawet poganie
mówili ( co potwierdził Tertulian): „Patrzcie jak oni się miłują i są gotowi oddać życie jedni za
drugich”.
Czy przez swoje postepowanie, styl bycia przemieniam świat ?
Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś : „ Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z
tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi „ .
Jakie „owoce „ wydajemy jako uczniowie Naszego Pana ?
Czy pamiętamy o tym, że mamy przemieniać świat , ponieważ dzięki temu – jak czytamy w ewangelii
św. Jana – „uwielbiony będzie Ojciec „ ?
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.