Depositphotos_31942233_s-2019
Piątek
26 lutego, 2021
Mt 5,20-26

Słowa Ewangelii według św. Maetusza

W owym czasie Jezus powiedział do uczniów: Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Komentarz do Ewangelii

Iść za Jezusem

Jednym z najgorszych sposobów przeżywania wiary jest letniość. Bóg pragnie od nas całkowitego zaangażowania. Iść za Jezusem, to zaprzeć się siebie i wszystkiego innego. To postawić wszystko na Jezusa. Bez kalkulowania i oglądania się wstecz. Chrystus przestrzega nas dziś także przed pozornym życiem blisko Boga, gdy wrogów mamy wśród bliskich. Zastanowię się dziś, czy moje życie codzienne nie stoi w sprzeczności z nauką Ewangelii.

Panie, proszę daj mi odwagę prawdziwego pójścia za Tobą. Pragnę wybaczyć wszystkim wyrządzone mi krzywdy i prosić skrzywdzonych o wybaczenie. Chcę całym swoim życiem świadczyć o Tobie i postępować według Twojej nauki.