Ja ciebie nie potępiam

Z  dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili zasadzić na Jezusa pułapkę przyprowadzając  do Niego cudzołożnicę .

„W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? – mówili do Niego”.

Tak naprawdę nie  obchodziło ich co ta kobieta czuje, nie troszczyli się o nią. Odpowiedź Jezusa  „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” sprawiła, że na Górze Oliwnej zostali tylko On  i kobieta.

Fragment ten uzmysławia nam, że  Bóg nigdy nie chce zła. Nikogo nie potępia i wszystkim daje szansę odpuszczenia grzechów  w sakramencie pokuty i pojednania.

 

Papież Franciszek w czasie rozważań na Anioł Pański , tak mówił: Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, nigdy! Problem polega na tym, że nuży nas proszenie o przebaczenie. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy nie ustawajmy, nie ustawajmy nigdy! On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich. Prośmy o wstawiennictwo Matkę Bożą — Ona miała w swoich ramionach Boże Miłosierdzie, które stało się człowiekiem „ .