Jesus Writing on the sand
Poniedziałek
22 marca, 2021
(J 8, 1-11)

Słowa ewangelii według świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem". I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: "Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?" A ona odrzekła: "Nikt, Panie!" Rzekł do niej Jezus: "I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz".

Komentarz do Ewangelii

Ja ciebie nie potępiam

Z  dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili zasadzić na Jezusa pułapkę przyprowadzając  do Niego cudzołożnicę .

„W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? – mówili do Niego”.

Tak naprawdę nie  obchodziło ich co ta kobieta czuje, nie troszczyli się o nią. Odpowiedź Jezusa  “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” sprawiła, że na Górze Oliwnej zostali tylko On  i kobieta.

Fragment ten uzmysławia nam, że  Bóg nigdy nie chce zła. Nikogo nie potępia i wszystkim daje szansę odpuszczenia grzechów  w sakramencie pokuty i pojednania.

 

Papież Franciszek w czasie rozważań na Anioł Pański , tak mówił: Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, nigdy! Problem polega na tym, że nuży nas proszenie o przebaczenie. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy nie ustawajmy, nie ustawajmy nigdy! On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich. My także uczmy się być miłosierni wobec wszystkich. Prośmy o wstawiennictwo Matkę Bożą — Ona miała w swoich ramionach Boże Miłosierdzie, które stało się człowiekiem „ .