Jesus in the clouds.
Piątek
26 marca, 2021
(J 10,31-42)

Słowa ewangelii według św. Jana
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Komentarz do Ewangelii

Jestem Synem Bożym

W Jezusa chcą rzucać kamieniami ci , którzy w Niego nie wierzą . Jezus mówił, że jest Bogiem – powołując się na Prawo . Jego słowa część słuchaczy interpretowała jako bluźnierstwo. Uparcie trwali przy swoich przekonaniach i wizjach Boga .

Zaskakująca i nieprawdopodobna jest cierpliwość Jezusa. On nie zraża się i za wszelką cenę stara się dotrzeć do upartych  serc i umysłów  swoich rozmówców.

Bóg walczy o człowieka  i zaprasza do wsłuchiwania się w Słowo Boże.

Jezus mówi także do mnie. Przypomina, ile dobra dokonał w moim życiu, tak, że  możemy powtórzyć za psalmistą:

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

 

Czy o tym pamiętam ?