Never Alone
PIĄTEK IX TYGODNIA ZWYKŁEGO
4 czerwca, 2021
Mk 12, 35-37

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, nauczając wświątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:
„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Mesjasz jest Panem Dawida

Kim dla mnie jest Jezus ?

To pytanie powinniśmy stawiać sobie codziennie, wiele razy .

Codziennie też powinniśmy na nie odpowiadać poprzez swoje zachowanie w domu, wśród bliskich, w pracy , w szkole,  na ulicy, w  sklepie, modląc się .

Dziś tak trudno jest świadczyć o Jezusie – Zbawicielu. Boimy się, że będziemy wyśmiani, niezrozumiani, wytykani palcami.

Tymczasem, są jednak tacy, którzy odważnie , z narażeniem swojego życia wyznają  prawdę , że Jezus jest Zbawicielem.

W   Afganistanie chrześcijanie są stale zagrożeni śmiercią, ponieważ porzucenie islamu na rzecz np. chrześcijaństwa uchodzi tam za śmiertelną zbrodnię, podobnie jak w Arabii Saudyjskiej. Również w Somalii chrześcijanie mogą jedynie potajemnie praktykować swoją wiarę.

W nigeryjskiej wiosce terroryści Fulami zamordowali uczestników wesela, tylko dlatego że byli chrześcijanami .

W Iranie życie chrześcijan skupia się w “kościołach domowych”, w których wielu z nich spotyka się potajemnie. Mimo to regularnie są oni celem ataków, a kapłani są narażeni na więzienia i tortury.

Władze komunistycznych Chin wykorzystują pandemię Covid-19, aby uzasadnić konieczność zamykania kościołów, nawet jeśli nie jest to konieczne. Wzrosła liczba szykan wobec pojedynczych chrześcijan i całych rodzin. Wierni spotykają się w ukryciu.

Wszyscy oni  nie mają wątpliwości Kim dla nich jest Jezus.

A co ze mną ?