Close up of multiracial couple holding hands in cafe
Sobota
27 lutego, 2021
Mt 5,43-48

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

W owym czasie Jezus powiedział do uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Komentarz do Ewangelii

Kochać bezinteresowną miłością

Tak łatwo jest darzyć miłością bliskie osoby, tych którzy są nam życzliwi. Jak trudno dać miłość tym którzy nas krzywdzą. Czy to w ogóle możliwe? Jezus ukazuje nam że tak. Z Nim wszystko jest możliwe. To właśnie Chrystus pokazuje nam sens prawdziwej miłości, gdy umiera za wszystkich ludzi na drzewie krzyża. Zastanowię się dziś, czy w swoim życiu pragnę dobra dla każdego, niezależnie czy jest mi przychylny czy nie.

Panie, proszę naucz mnie pragnąć dobra dla moich wrogów. Pragnę od dziś modlić się za tych, którzy uczynili, lub czynią mi zło. Chcę ucząc się od Ciebie kochać prawdziwą, bezinteresowną miłością wszystkich bliźnich.