Kochać bezinteresowną miłością

Tak łatwo jest darzyć miłością bliskie osoby, tych którzy są nam życzliwi. Jak trudno dać miłość tym którzy nas krzywdzą. Czy to w ogóle możliwe? Jezus ukazuje nam że tak. Z Nim wszystko jest możliwe. To właśnie Chrystus pokazuje nam sens prawdziwej miłości, gdy umiera za wszystkich ludzi na drzewie krzyża. Zastanowię się dziś, czy w swoim życiu pragnę dobra dla każdego, niezależnie czy jest mi przychylny czy nie.

Panie, proszę naucz mnie pragnąć dobra dla moich wrogów. Pragnę od dziś modlić się za tych, którzy uczynili, lub czynią mi zło. Chcę ucząc się od Ciebie kochać prawdziwą, bezinteresowną miłością wszystkich bliźnich.