unnamed
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
6 lipca, 2021
Mt 9, 32-38

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Jezus lituje się nad ludźmi

Boża miłość nie zna granic. Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Leczył wszystkie choroby. I wszystkie słabości. Litował się nad wszystkimi, „bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. Słowo „wszystkie” nie jest tutaj zbędnym powtórzeniem. Dobry Bóg troszczy się o nas wszystkich.

 

Módlmy się, by nigdy nie zabrakło kapłanów. By nikt nie został bez Sakramentów. By Dobrą Nowinę mógł usłyszeć każdy człowiek na ziemi.

 

Ku Tobie oczy zalane łzami

Z wielką ufnością zwrócone są

Ty się zlitujesz pewnie nad nami

Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą (…)

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli

Żeśmy Ci wiele zadali ran

Żeśmy na litość nie zasłużyli

Aleś Ty dobry Ojciec i Pan!  

 

(Z pieśni: „Z tej biednej ziemi”)