Litość Pana Boga

Boża miłość nie zna granic. Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Leczył wszystkie choroby. I wszystkie słabości. Litował się nad wszystkimi, „bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. Słowo „wszystkie” nie jest tutaj zbędnym powtórzeniem. Dobry Bóg troszczy się o nas wszystkich.

 

Módlmy się, by nigdy nie zabrakło kapłanów. By nikt nie został bez Sakramentów. By Dobrą Nowinę mógł usłyszeć każdy człowiek na ziemi.

 

Ku Tobie oczy zalane łzami

Z wielką ufnością zwrócone są

Ty się zlitujesz pewnie nad nami

Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą (…)

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli

Żeśmy Ci wiele zadali ran

Żeśmy na litość nie zasłużyli

Aleś Ty dobry Ojciec i Pan!  

 

(Z pieśni: „Z tej biednej ziemi”)