Modlić się prawdziwie

Ludzie oczekiwali na Jezusa, ufali Mu, tak na poważnie. A jak wygląda dziś moja modlitwa? Zastanowię się czy nie uczyniłem z mojego spotkania z Bogiem bezpiecznej przystani, spokojnej, ale bez zapału, nadziei i motywacji? Czy moja modlitwa nie jest jedynie czasem recytowania wyuczonych w dzieciństwie fraz?

Panie, proszę naucz mnie prawdziwej modlitwy. Pragnę tak jak ludzie w Twoich czasach przychodzić na modlitwę pewny, że Ty możesz uczynić cud. Pragnę klękać pełen ufności w Twoją niezgłębioną moc i miłość.