Modlitwa

Rozmowa Pana Jezusa z Ojcem wzrusza i uczy nas, jak powinniśmy się modlić. By w każdej chwili naszego życia pragnąć jedynie wypełnienia woli Bożej. By wszystko, co robimy, oddawało chwałę Ojcu. By troska o innych, o ich zbawienie, była silniejsza, niż nasze własne dobro. By umieć dziękować Panu Bogu za wszystko, cokolwiek nas spotka. Cokolwiek.

Jaka jest moja modlitwa? Czy umiem oddać chwałę Trójjedynemu Bogu? Czy pragnę powierzyć swoje życie w Jego ręce, do końca i bezwarunkowo, i ufać, że tak jest najlepiej?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Przybytku sławny pobożności, módl się za nami, byśmy potrafili modlić się i żyć jak Twój Syn.