Depositphotos_57228789_s-2019
Czwartek
27 maja, 2021
(Mk 14, 22-25)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Komentarz do Ewangelii

Największy z cudów

Podczas każdej Mszy Świętej chleb i wino stają się Bożym Ciałem i Krwią. To moment kiedy Niebo dotyka ziemi. O Eucharystii pięknie mówił Święty Ojciec Pio, który tak przeżywał ten największy z cudów:

„Serce czuje się, jakby było przyciągane przez nieokreśloną, wyższą siłę, zanim rankiem zjednoczy się z Nim w Eucharystii. Odczuwam tak wielki głód i pragnienie połączenia się z Jezusem, że niewiele brakuje, żebym umarł z tęsknoty za Nim, a ponieważ nie mogę żyć bez przyjęcia Go, zdarzało się, że nawet z wysoką gorączką byłem zmuszony udać się posilić Jego Ciałem. Ów głód i pragnienie, zamiast ulec zaspokojeniu, wzmagały się jeszcze bardziej po przyjęciu Jezusa”.

Czy potrafię te słowa powtórzyć we własnym sercu? Czy może Msza Święta jest dla mnie jedynie obowiązkiem?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Matko łaski Bożej, módl się za nami, byśmy nieustannie pragnęli przebywać z Panem Jezusem w Eucharystii.