Odpowiedzialnie służyć Panu

 Apostołowie byli tak bardzo zaangażowani w głoszenie Dobrej Nowiny, że nie mieli nawet czasu na posiłek. Jak często ja, poświęcając się dobrym rzeczą, tracę z oczu równowagę? Czy pragnąc czynić wszystko dla Pana, nie zaniedbuję swoich obowiązków, swojej rodziny, pracy, domu?

Panie, proszę pomóż mi umieć odpoczywać w Twojej obecności, a także odpowiednio dysponować czasem. Pragnę służyć Tobie całym swoim życiem, przede wszystkim wypełniając swoje drogi powołania.