Large crowd of people
Sobota
6 lutego, 2021
Mk 6, 30-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Odpowiedzialnie służyć Panu
 Apostołowie byli tak bardzo zaangażowani w głoszenie Dobrej Nowiny, że nie mieli nawet czasu na posiłek. Jak często ja, poświęcając się dobrym rzeczą, tracę z oczu równowagę? Czy pragnąc czynić wszystko dla Pana, nie zaniedbuję swoich obowiązków, swojej rodziny, pracy, domu?

Panie, proszę pomóż mi umieć odpoczywać w Twojej obecności, a także odpowiednio dysponować czasem. Pragnę służyć Tobie całym swoim życiem, przede wszystkim wypełniając swoje drogi powołania.