Oni uwierzyli

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa, który po raz drugi przychodzi do Kany Galilejskiej
i jest wśród ludzi , którzy czekają na to, co się jeszcze wydarzy, czym Jezus ich zaskoczy.
Nie potrafią jednak dostrzec głębszego sensu jego działań i słów. Jezus zresztą sam
powiedział o nich: „żaden prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie”.
Mieszkańcy Kany byli zafascynowani tylko cudami Jezusa. Niczym więcej.
Jedynie urzędnik , którego syn chorował uznał jego słowa: „Idź, syn twój żyje” za
prawdziwe, mimo, że nie był w tym czasie przy synu i nie widział jego uzdrowienia !
Wiara w słowa Jezusa jest bardzo ważna. Ona daje nam nadzieję i sprawia , że wszystko co
nas spotyka – te dobre ale i te złe rzeczy mają sens, otrzymujemy je w jakimś celu.

Panie, spraw abym zawsze wierzył w Ciebie