Fishing
Poniedziałek
15 marca, 2021
(J 4,43-54)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem
przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby
przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje.
Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Komentarz do Ewangelii

Oni uwierzyli

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa, który po raz drugi przychodzi do Kany Galilejskiej
i jest wśród ludzi , którzy czekają na to, co się jeszcze wydarzy, czym Jezus ich zaskoczy.
Nie potrafią jednak dostrzec głębszego sensu jego działań i słów. Jezus zresztą sam
powiedział o nich: “żaden prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie”.
Mieszkańcy Kany byli zafascynowani tylko cudami Jezusa. Niczym więcej.
Jedynie urzędnik , którego syn chorował uznał jego słowa: “Idź, syn twój żyje” za
prawdziwe, mimo, że nie był w tym czasie przy synu i nie widział jego uzdrowienia !
Wiara w słowa Jezusa jest bardzo ważna. Ona daje nam nadzieję i sprawia , że wszystko co
nas spotyka – te dobre ale i te złe rzeczy mają sens, otrzymujemy je w jakimś celu.

Panie, spraw abym zawsze wierzył w Ciebie