36_formacja_01
Uroczystość Królowej Polski
3 maja, 2021
J 19, 25-27

Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Komentarz do Ewangelii

Oto Matka twoja

Matka
Kocha zawsze i bezwarunkowo, nawet wtedy, kiedy nie zawsze potrafi to okazać. Nie zawsze widzimy w niej same zalety. A nawet, na różnych etapach życia, dostrzegamy jedynie jej wady. Może nie jest idealna. Może skóra na jej spracowanych dłoniach jest zbyt szorstka, gdy próbuje pogłaskać nas po policzku. Może krzyknie czasami zbyt głośno, lub w nerwach powie o kilka słów za dużo. Jednak serce matki kocha mocno i do końca, pomimo licznych zranień.
Dziś pragnę stanąć u stóp Krzyża, by przyjąć Maryję za swoją Matkę. Jako wzór najpiękniejszej, najczystszej miłości. Cierpliwej, pokornej, ufającej Bogu. By to, co we mnie takie niedoskonałe, za Jej przyczyną zostało naprawione, uleczone, przytulone.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
Najświętsza Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, byśmy kochali Pana Jezusa tak jak Ty.