Oto Matka twoja

Matka
Kocha zawsze i bezwarunkowo, nawet wtedy, kiedy nie zawsze potrafi to okazać. Nie zawsze widzimy w niej same zalety. A nawet, na różnych etapach życia, dostrzegamy jedynie jej wady. Może nie jest idealna. Może skóra na jej spracowanych dłoniach jest zbyt szorstka, gdy próbuje pogłaskać nas po policzku. Może krzyknie czasami zbyt głośno, lub w nerwach powie o kilka słów za dużo. Jednak serce matki kocha mocno i do końca, pomimo licznych zranień.
Dziś pragnę stanąć u stóp Krzyża, by przyjąć Maryję za swoją Matkę. Jako wzór najpiękniejszej, najczystszej miłości. Cierpliwej, pokornej, ufającej Bogu. By to, co we mnie takie niedoskonałe, za Jej przyczyną zostało naprawione, uleczone, przytulone.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
Najświętsza Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, byśmy kochali Pana Jezusa tak jak Ty.