unnamed
SOBOTA IX TYGODNIA ZWYKŁEGO
5 czerwca, 2021
Mk 12, 38-44

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni wpowłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Panie, co we mnie zobaczysz ?

Wdowa z ewangelii świętego Marka pojawia się w niej tylko na chwilę. Mimo tego gest, który wykonuje i  zaangażowanie z jakim to czyni sprawiają,  że zostaje zapamiętana jako wzór .

Inni nie dostrzegają  jej, ponieważ jest gorzej ubrana, biedna a do tego kobieta.

W czasach kiedy żył Jezus kobiety były traktowane podobnie jak dzieci i niewolnicy i nie miały żadnych praw .  Wdowy były wykluczane poza margines  życia społecznego.

Tymczasem to ją  Jezus stawia za wzór do naśladowania i to ją podziwia !

Tak jakby chciał na powiedzieć, że nie jest ważne ile masz ale czy umiesz się podzielić i jak szczere są twoje gesty, czy wypływają z miłości do Boga i innych ludzi..

Jezus jest wnikliwym obserwatorem . Widzi nie tylko nasze zachowanie  ale przede wszystkim serce .

 

Co we mnie zobaczy ?