Panie, co we mnie zobaczysz ?

Wdowa z ewangelii świętego Marka pojawia się w niej tylko na chwilę. Mimo tego gest, który wykonuje i  zaangażowanie z jakim to czyni sprawiają,  że zostaje zapamiętana jako wzór .

Inni nie dostrzegają  jej, ponieważ jest gorzej ubrana, biedna a do tego kobieta.

W czasach kiedy żył Jezus kobiety były traktowane podobnie jak dzieci i niewolnicy i nie miały żadnych praw .  Wdowy były wykluczane poza margines  życia społecznego.

Tymczasem to ją  Jezus stawia za wzór do naśladowania i to ją podziwia !

Tak jakby chciał na powiedzieć, że nie jest ważne ile masz ale czy umiesz się podzielić i jak szczere są twoje gesty, czy wypływają z miłości do Boga i innych ludzi..

Jezus jest wnikliwym obserwatorem . Widzi nie tylko nasze zachowanie  ale przede wszystkim serce .

 

Co we mnie zobaczy ?