Pokój i radość

Prawdziwy pokój możemy znaleźć tylko w Panu Jezusie. To co daje nam świat, pochodzi od jego władcy, który jest zły o każdą naszą relację z Bogiem i za wszelką cenę będzie chciał ją zniszczyć. Nadzieję podepcze rozpaczą, radość zamieni w smutek, wiarę podważy zwątpieniem. Obieca wiele, nawet święty spokój, ale ostatecznie kłamstwo ma krótkie nogi.

«Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.»

Pan Jezus wie, jaki jest ten świat i jakim oszustem jest jego władca. Prosi nas, byśmy się nie bali. Byśmy się radowali i trwali w Bożym pokoju. Jesteśmy bezpieczni w ramionach Ojca. Bo nic nie jest w stanie oderwać nas od Ukrzyżowanej Miłości. Jeśli tylko w to uwierzymy.

Królowo Pokoju, Matko nasza, módl się za nami, byśmy się nie lękali i z radością wyznawali wiarę w Trójjedynego Boga, w każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji naszego życia.