Przy stole z grzesznikiem

Usiąść do stołu z tymi których lubimy, to żadna sztuka.

Usiąść ze złodziejami, cudzołożnikami i innymi gorszycielami to już wielka sprawa.

Dzisiaj Pan Jezus udziela nam kolejnej lekcji miłości i pokory. Najczystsze Serce Boga nie brzydzi się grzesznym sercem człowieka. Pragnie je uzdrawiać, wypełniać łaską i prowadzić ku świętości.

«Pójdź za Mną!»

Czy odpowiem na wezwanie?

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy tam, dokąd nas posłałeś, umieli dawać świadectwo o Tobie. Zwłaszcza wśród ludzi, którzy nam źle życzą. Cierpliwością, pokorą, opanowaniem, miłością, przebaczeniem.