hqdefault
PIĄTEK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
2 lipca, 2021
Mt 9, 9-13

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Powołanie Mateusza

Usiąść do stołu z tymi których lubimy, to żadna sztuka.

Usiąść ze złodziejami, cudzołożnikami i innymi gorszycielami to już wielka sprawa.

Dzisiaj Pan Jezus udziela nam kolejnej lekcji miłości i pokory. Najczystsze Serce Boga nie brzydzi się grzesznym sercem człowieka. Pragnie je uzdrawiać, wypełniać łaską i prowadzić ku świętości.

«Pójdź za Mną!»

Czy odpowiem na wezwanie?

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy tam, dokąd nas posłałeś, umieli dawać świadectwo o Tobie. Zwłaszcza wśród ludzi, którzy nam źle życzą. Cierpliwością, pokorą, opanowaniem, miłością, przebaczeniem.