unnamed
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8 sierpnia, 2021
(J 6, 41-51

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Chleb żywy, który zstąpił z nieba.

Gdy fizyka mówi o przyciąganiu, to stwierdza, z niezachwianą pewnością, że między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej środki ich mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości między nimi. Im większe masy, tym większe przyciąganie, im bliżej, tym mocniej.
W dzisiejszej Ewangelii też o przyciąganiu. Ale między osobami. Tutaj nie działa to wszystko tak prosto, jak między dwoma obiektami nieożywionymi. Bo w przypadku osób wchodzi w grę również wolna wola, chęć. Nie tylko ode mnie zależy, jak bliską relację będę miał z drugą osobą. Druga osoba musi chcieć tego samego.
Jeśli chodzi o relację z Bogiem, to dzisiejsza Ewangelia ma dla nas Dobrą Nowinę: Bóg chce mieć nas blisko! W Ewangelii Jana trzy razy używa się czasownika „pociągnąć, przyciągnąć”. Jezus mówi, że nikt nie może do Niego przyjść, jeśli go nie pociągnie Ojciec (J 6,44). Jezus zapewnia nas również, że gdy zostanie nad ziemię wywyższony, przyciągnie wszystkich do siebie (J 12,32). I wreszcie, w rozdziale 21 czytamy o Apostołach, którzy ciągną na brzeg sieć pełną wielkich ryb
(J 21,6). To jest o Kościele, który ma przyciągać do Jezusa.
Dobra Nowina: chce nas mieć blisko Ojciec, chce nas mieć blisko Syn. A Duch Święty uzdalnia Kościół, aby o tej Dobrej Nowinie opowiadał. Wystawmy się na jej działanie, dajmy się jej przyciągnąć.