Rozwijać swoje człowieczeństwo

Dla Boga istotny jest cały człowiek z wszelkimi potrzebami. Dziś Jezus ukazuje nam, że zależy Mu także na naszych cielesnych potrzebach. Tak często poświęcamy się jedynie życiu duchowemu, zupełnie zapominając o sferze cielesnej. Bóg stworzył nas ludźmi, jesteśmy złożonymi z ducha, ciała i umysłu. I o wszystkie te sfery musimy dbać.

Panie, proszę naucz mnie znajdować w swoim życiu równowagę. Pragnę skupiać się na rozwoju ducha, zbliżaniu do Ciebie i dążeniu do świętości, jednak nie pozwól mi zapomnieć o swoim ciele i umyśle. Pragnę rozwijać całe swoje człowieczeństwo, stworzone na Twój obraz.