«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

Dziś Pan Jezus pyta każdego z nas: «czy miłujesz Mnie?»  Wielu z nas bez wahania odpowie za Piotrem: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Jednak czy za naszymi słowami idą czyny? Św. Jan Maria Vianney powiedział: „Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli.”

Czy moim życiem wyznaję Bogu moją miłość? Czy zachowuję przykazania (wszystkie bez wyjątku)? Czy przystępuję do Sakramentów? A przede wszystkim – czy kocham tych, których pokochać jest mi tak trudno?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Pociecho migrantów, módl się za nami, aby całe nasze życie było świadectwem o Bożej miłości.