pobrane
Środa
24 lutego, 2021
Łk 11, 29-32
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Komentarz do Ewangelii

Tak wiele zostało nam dane

Tak często w naszym życiu duchowym nie zdajemy sobie sprawy jak wiele zostało nam dane. „Tu jest coś więcej niż Jonasz”. Czy zdaję sobie sprawę, jak wiele otrzymałem mogąc być uczniem Jezusa? Czy dziękuję za to Bogu? Czy staram się postępować jak na dziecko Boga przystało? Zastanowię się dziś, w jaki sposób w moim życiu staram się przekazywać tę piękną wieść o miłosiernym Bogu innym.

Panie, proszę dodaj mi odwagi, aby potrafił w swojej codzienności świadczyć o Tobie. Pragnę całym swoim życiem upodabniać się do Ciebie. Wiem jak wiele łask dajesz mi w sakramentach Kościoła katolickiego. Chcę jeszcze częściej korzystać z tych niebiańskich przywilejów.