Ten, kto jest z Jezusem

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie dobro i miłość w świecie .

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie pokój, tam gdzie go brakuje.

Z Jezusem jest ten, który pomaga chorym, ubogim, bezdomnym.

Z  Jezusem jest każda matka i każdy ojciec, którzy walczą o prawo do życia dla swoich nienarodzonych dzieci.

Tam gdzie nie ma Jezusa  pozostaje tylko nienawiść, złość, wojny, terroryzm, brak szacunku do drugiego człowieka.

Tam gdzie nie ma Jezusa,  nie ma miłości.