Depositphotos_236469316_s-2019
Czwartek
11 marca, 2021
(Łk 11, 14-23)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: "Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza".

Komentarz do Ewangelii

Ten, kto jest z Jezusem

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie dobro i miłość w świecie .

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie pokój, tam gdzie go brakuje.

Z Jezusem jest ten, który pomaga chorym, ubogim, bezdomnym.

Z  Jezusem jest każda matka i każdy ojciec, którzy walczą o prawo do życia dla swoich nienarodzonych dzieci.

Tam gdzie nie ma Jezusa  pozostaje tylko nienawiść, złość, wojny, terroryzm, brak szacunku do drugiego człowieka.

Tam gdzie nie ma Jezusa,  nie ma miłości.