Fasting, Lent. Cup and cross.
Środa Popielcowa
17 lutego, 2021
Mt 6, 1-6. 16-18

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Komentarz do Ewangelii

Tracąc- zyskujemy

Obłudnicy, biblijne słowo, a jakże często bliskie nam, dzisiejszym ludziom. Tak często praktyki naszej wiary wypełniamy po to, aby móc czuć się lepszymi niż inni. Zastanowię się dziś, czy moje sposoby zbliżania się do Boga w Wielkim Poście nie są po to, aby coś komuś udowadniać. Jemu zależy na tym abym zamknął myślenie o tym, kim jestem w oczach innych, a otworzył serce na Jego przemieniającą miłość.

Panie, proszę w rozpoczynającym się właśnie Wielkim Poście naucz mnie pokory. Pragnę uczynki miłosierdzia i praktyki wielkopostne spełniać jedynie dla Ciebie. Rezygnując z przyjemności tego świata zbliżać się coraz bardziej do Ciebie. Bo tracąc z siebie, zyskujemy coraz więcej. Niedostatek człowieka daje miejsce na cuda Boga. To w bólu rodzi się świętość.