Depositphotos_278007756_s-2019
CZWARTEK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1 lipca, 2021
Mt 9, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

„Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma” – mówił Ks. Jan Twardowski. Zawsze wtedy, kiedy czujemy się najbardziej osamotnieni. Gdy ludzie nam urągają. Kiedy nic wychodzi i wszystko po kolei tracimy – zdrowie, pracę, przyjaciół, nadzieję…

Ufać, choćby ostatkiem sił, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Nie tracić nadziei, wbrew zwątpieniu, że po burzy zawsze zaświeci słońce, tak jak po Krzyżu przychodzi Zmartwychwstanie.

Wierzyć, że nie ma takiej sytuacji, w której mogłoby zabraknąć Bożej łaski. Serca, którego nie można byłoby przemienić z kamienia w ciało. I duszy, której nie można uzdrowić w Sakramencie Pokuty.

«Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, jaką miał paralityk i ci, którzy przynieśli go do Ciebie.