Uświęceni w Prawdzie

Pan Jezus modli się za nami do Ojca, aby nikt z nas nie zginął. Byśmy stanowili jedno i nie wątpili w Słowo, które jest prawdą. Modli się o nasze oczyszczenie ze wszystkiego, co nas od prawdy oddziela. Byśmy w naszym życiu pragnęli realizować jedynie wolę Pana Boga. Do końca.

«Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.»

Czy rozumiem ofiarę Pana Jezusa, w której mam szczęście uczestniczyć podczas każdej Mszy Świętej? Czy chcę żyć w prawdzie?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Matko łaski Bożej, módl się za nami, byśmy pragnęli wypełnić wolę Pana do końca.