Sad woman with clown mask
Środa
19 maja, 2021
(J 17, 11b-19)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Komentarz do Ewangelii

Uświęceni w Prawdzie

Pan Jezus modli się za nami do Ojca, aby nikt z nas nie zginął. Byśmy stanowili jedno i nie wątpili w Słowo, które jest prawdą. Modli się o nasze oczyszczenie ze wszystkiego, co nas od prawdy oddziela. Byśmy w naszym życiu pragnęli realizować jedynie wolę Pana Boga. Do końca.

«Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.»

Czy rozumiem ofiarę Pana Jezusa, w której mam szczęście uczestniczyć podczas każdej Mszy Świętej? Czy chcę żyć w prawdzie?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Matko łaski Bożej, módl się za nami, byśmy pragnęli wypełnić wolę Pana do końca.