Landscape with autumn vineyards and small town church
Środa
5 maja, 2021
(J 15, 1-8)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Komentarz do Ewangelii

Wiara jak latorośl w winnym krzewie

Jesteśmy złączeni z Panem Jezusem w piękny sposób – On jest winnym krzewem, my związanymi z Nim latoroślami. W winnicy Pana Boga jesteśmy zanurzeni w Panu Jezusie i możemy czerpać z Niego życiodajne soki. I wzrastać. Wzrastać w wierze i przynosić owoce.

Czasami potrzebujemy oczyszczenia, by przynieść owoc obfitszy. Oczyszczanie nie jest łatwe i niekiedy bardzo boli. Boli samotność, cierpienie, chwile ciemności, gdy nie widać światełka nadziei. Pan Jezus o tym wie, i prosi nas, byśmy wytrwali te wszystkie nasze duchowe próby:

«Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać (…) Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.»

Najświętsza Maryjo, Panno wierna, módl się za nami, by nic nie zdołało odłączyć nas od Winnego Krzewu.