Wooden figure of Jesus resurrected, in the church during Easter
Poniedziałek Wielkanocny
5 kwietnia, 2021
Mt 28, 8-15
Z Ewangelii według Św. Mateusza
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy.
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Komentarz do Ewangelii

Witajcie

„A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»” Umarł i żyje. Cudowna sytuacja. Jej prostota i radość porusza serce. I dodaje sił, by nie ustawać w drodze i nieść Ewangelię całemu światu. W domu, w pracy, tam gdzie jestem. Czy chcę być Bożym posłańcem Dobrej Nowiny? Czy rozumiem sens mojego powołania? Panie, prosimy, przymnóż nam wiary.