Witajcie

„A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»” Umarł i żyje. Cudowna sytuacja. Jej prostota i radość porusza serce. I dodaje sił, by nie ustawać w drodze i nieść Ewangelię całemu światu. W domu, w pracy, tam gdzie jestem. Czy chcę być Bożym posłańcem Dobrej Nowiny? Czy rozumiem sens mojego powołania? Panie, prosimy, przymnóż nam wiary.