hands of a craftsman
Św. Józefa Rzemieślnika
1 maja, 2021
J 14, 7-14
Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Komentarz do Ewangelii

Zabierz Jezusa do pracy

Widzimy dziś św. Józefa jako człowieka pracy. Wybranie Boże którego doświadczył nie spowodowało u niego “błogiego lenistwa”. Wszak mógł sobie powiedzieć: “Bóg mnie wybrał i już nic nie musze robić”. Był człowiekiem ciężkiej pracy i nauczył jej także Jezusa – Bożego Syna. Codziennie wychodził do pracy z Bogiem i z Nim pracował, z Nim się pocił, z Nim śmiał, z Nim planował i projektował, z Nim odczuwał zmęczenie.

Czy ja wychodząc do pracy zabieram Jezusa ze sobą, by on ją uświęcał?