Zawsze wybierz dobro

Herod pod naciskami żądzy, pożądania i opinii innych, wbrew sobie rozkazuje zabić św. Jana Chrzciciela. Jak często ja, pod naporem zdania innych, strachu przed wyśmianiem, postępuję źle? Zastanowię się dziś w jakich sytuacjach mojego życia wybieram zło, zamiast tego co nauczał Jezus.

Panie, proszę dodaj mi odwagi, abym nie zważając na głos tego świata potrafił w swoim życiu zawsze wybierać dobro.