Zdrada

Jezus doznaje wzruszenia podczas ostatniej wieczerzy. Po kilku latach spędzonych wspólnie z uczniami, wspólnych rozmowach, doświadczeniach ,  będzie musiał rozstać się nimi, aby wypełniły się proroctwa. W tej grupie na pierwszym planie widzimy:

Jana – umiłowanego  ucznia. Jan  symbolizuje nierozerwalną więź z Jezusem, bezgraniczne zaufanie do Niego. Widział więcej i lepiej słyszał. Do końca pozostał wierny swojemu Mistrzowi.

Judasza  – zdrajcę, tego któremu Jezus dawał łaskę  nawrócenia a on wybrał zdradę i  grzech.

Piotra –  tak bardzo pewnego  swojej wiary w Jezusa. Niestety wyrzekł się go “ zanim kogut zapiał trzy razy “. Jednak co najważniejsze , zrozumiał swój błąd, zapłakał i poświęcił swoje życie głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie.

Jan, Judasz, Piotr – każdy z nich  przypomina mnie……

O Panie, „bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić” (Ps 71, 3)