sack with the thirty silver coins biblical symbol of the betrayal of judas
Wielki Wtorek
30 marca, 2021
(J 13,21-33.36-38)

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Komentarz do Ewangelii

Zdrada

Jezus doznaje wzruszenia podczas ostatniej wieczerzy. Po kilku latach spędzonych wspólnie z uczniami, wspólnych rozmowach, doświadczeniach ,  będzie musiał rozstać się nimi, aby wypełniły się proroctwa. W tej grupie na pierwszym planie widzimy:

Jana – umiłowanego  ucznia. Jan  symbolizuje nierozerwalną więź z Jezusem, bezgraniczne zaufanie do Niego. Widział więcej i lepiej słyszał. Do końca pozostał wierny swojemu Mistrzowi.

Judasza  – zdrajcę, tego któremu Jezus dawał łaskę  nawrócenia a on wybrał zdradę i  grzech.

Piotra –  tak bardzo pewnego  swojej wiary w Jezusa. Niestety wyrzekł się go “ zanim kogut zapiał trzy razy “. Jednak co najważniejsze , zrozumiał swój błąd, zapłakał i poświęcił swoje życie głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie.

Jan, Judasz, Piotr – każdy z nich  przypomina mnie……

O Panie, „bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić” (Ps 71, 3)