20. Relacja 01

100 lat Rycerza Niepokalanej 1922-2022

Relacja z uroczystości

8 stycznia 2022 roku, w 128. rocznicę urodzin św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, Klasztor i Wydawnictwo Niepokalanów obchodziły wielki jubileusz – 100 lat od pierwszego wydania miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Założycielem i pierwszym redaktorem tego czasopisma był św. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się krótkim sympozjum, podczas którego wystąpiło dwóch prelegentów. O. dr Tomasz Szymczak opowiedział historię powstania i rozwoju czasopisma. Skoro opatrzność wysłała mnie do klasztoru Świętych Apostołów w Rzymie, to nie będzie zupełnie bez sensu, jeśli na historię „Rycerza” spróbuję zerknąć z tej właśnie perspektywy, z perspektywy Rzymu, z perspektywy Kurii Generalnej. Prelegent w bardzo ciekawy sposób ukazał początki „Rycerza Niepokalanej” i kolejne lata jego rozwoju.

W 1927 – Niepokalanów, w 1930 Japonia, w 1933 już się mówi o Korei. Początki zaś, jak widzieliśmy, niezwykle skromne. Jak potoczyłaby się historia
„Rycerza”, gdyby Maksymilian przeżył wojnę? Nie wiadomo. Dokumenty zakonne pokazują, że praca nad „Rycerzem” jednoczyła braci, że wokół „Rycerza” i dla „Rycerza” rosły powołania
i klasztory; że „Rycerz” fascynował, pociągał i zapalał cały Zakon, który śledził rosnący nakład. Takiego „Rycerza” potrzeba zawsze i od zaraz.
Drugim prelegentem był O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, który analizując wpływ „Ry­cerza” na Czytelników, przypomniał między innymi jego pierwotne założenia:

„Rycerz Niepokalanej” powstał po to, żeby spełnić cztery cele: po pierwsze, pogłębić i umocnić wiarę. Po drugie, wskazać prawdziwą ascezę. Po trzecie, zapoznać z mistyką chrześcijańską.
Po czwarte, w myśl zasad Milicji Niepokalanej, starać się o nawrócenie niekatolików.

Centralnym momentem obchodów 100-le­cia „Rycerza Niepokalanej” była uroczysta Msza święta w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył JE Ks. Ar­cybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski. Gwardian Nie­pokalanowa O. Mariusz Słowik przywitał Ks. Arcybiskupa słowami: Obecność Jego Ekscelencji jest znacząca i symboliczna. Kraków był pierwszym
miejscem wydawania „Rycerza Niepokalanej”. Później było Grodno, a ostatecznie Niepokalanów. Dlatego obecność Biskupa z Krakowa ma wymiar i historyczny, i symboliczny.
W imieniu Ojca Świętego Franciszka, do Redakcji czasopisma i zebranych w bazylice wiernych zwrócił się JEm Kardynał Pietro Parolin, sekretarz sta­nu Stolicy Apostolskiej, którego list przeczytał O. Krzysztof Oniszczuk, Dyrektor Wydawnictwa Niepokalanów: „Ojciec Święty Franciszek bardzo dziękuje za nadesłaną informację o 100. rocznicy działalności Miesięcznika Katolickiego „‹‹Rycerz Niepokalanej››”, powołanego do istnienia przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w styczniu 1922 roku.
Jego Świątobliwość zawierza Dziewiczej Matce Boga, św. Józefowi Opiekunowi Świętej Rodziny oraz św. Maksymilianowi Ojca Redaktora Naczelnego, Zespół Redakcyjny, Pracowników i Czytelników „‹‹Rycerza Niepokalanej››” i z serca udziela wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa”.
W wygłoszonej homilii Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, iż Ojciec Maksymilian Maria Kolbe doskonale wiedział, że jeśli nie będziemy mieć katolickich mediów, to nasze świątynie
zostaną kiedyś puste. Trzeba głosić światu prawdę o człowieku, trzeba głosić światu prawdę o Kościele Chrystusowym. Trzeba pokazywać, że Bóg jest pośród nas i jest zwycięski poprzez
Niepokalaną Dziewicę.

Kończąc homilię, Ks. Arcybiskup zauważył, że w dzieło objawiania się Boga światu dzisiaj wpisuje się także aktualna działalność związana z redakcją i wydawaniem miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. On także objawia Chrystusa światu, ma Go objawiać przez wizję człowieka, przez ukazanie pełnej prawdy o Kościele, przez wskazywanie, że nie jesteśmy sami pośród tego zła, które często krzyczy i przytłacza. Oby ta misja objawiania światu miłości Boga trwała jak najdłużej i jak najbardziej skutecznie”.
Na zakończenie dnia obchodów 100-lecia
naszego czasopisma, w Redakcji „Rycerza Niepokalanej” spotkali się przedstawiciele „Rycerstwa Niepokalanej” z Panem Miqu­elem Bordasem Prószyńskim na czele, aby modlitwą różańcową polecać Niepokalanej Matce Boga Wydawnictwo i wszystkich Czytelni­ków „Rycerza”. ■

 

Zajrzyj do nas na FB