48_relikwie_02

Wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana do kaplicy sejmowej

Św. Maksymilian odszedł do Pana w bunkrze głodowym w obozie Auschwitz-Birkenau, a Jego ciało zostało spalone w piecu krematoryjnym. Na cmentarzu klasztornym w Niepokalanowie mamy jedną małą urnę z prochami zmarłych w tym obozie. To mikroskopijna cząstka sześciu milionów ludzi. Te symboliczne prochy przypominają nam męczeńską śmierć Założyciela Niepokalanowa. Br. Akursy Pruszak, klasztorny fryzjer, podobnie jak inni bracia, uważał Ojca Maksymiliana za świętego. Dlatego po strzyżeniu zatrzymywał Jego włosy oraz brodę, która została zgolona, by nie był podejrzanym o pochodzenie żydowskie. Pozostały tylko włosy z Jego ciała.
Włosy Ojca Maksymiliana stanowią cenną i najważniejszą relikwię. Znajdują się w wielu kościołach i kaplicach, zwłaszcza pod Jego wezwaniem. Wokół tych relikwii gromadzą się wierni, aby za wstawiennic­twem Świętego zanosić do Boga dziękczynienie i prośby.
Relikwie przekazuje się w sposób uroczysty podczas Mszy świętej. Na prośbę wielu posłów i senatorów, dnia 17 grudnia 2020 roku relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego zostały uroczyście wprowadzone do Kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu przekazania dokonał
o. Grzegorz Bartosik, Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie), razem z o. Damianem Karcz­marem, Ekonomem Prowincji, i ze mną, Kustoszem relikwii. Uroczyście przyjęli je: Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Kapelan kaplicy sejmowej
Ks. Piotr Burgoński oraz Pan Senator Jerzy Chróścikowski, ofiarodawca relikwiarza. Relikwie św. Maksymiliana dołączyły do znajdujących się już w sejmowej kaplicy relikwii św. Jana Pawła II i św. Joanny Beretty Molli.
Św. Maksymilian Kolbe jest nie tylko wielkim Świętym Kościoła, ale też wybitnym
Polakiem. Poprzez wysyłki „Rycerza Niepokalanej” i innych czasopism do milionów polskich domów nie tylko przybliżał ludzi do Pana Boga i Niepokalanej, ale także kształtował postawy wierności i miłości do naszej Ojczyzny. Przyczynił się do wychowania pokolenia, które określamy jako niezłomne, służące w AK,
w podziemiu podczas okupacji niemieckiej, a po wojnie przeciwstawiające się budowie komunistycznego państwa polskiego. Św. Maksymilian był też człowiekiem twórczym i odważnym. Dlatego obecność Jego relikwii jest pomocna dla posłów
i senatorów, którzy potrzebują odwagi i twórczych decyzji służących dobru naszej Ojczyzny. Módlmy się za posłów i senatorów za wstawiennictwem
św. Maksymiliana.

Zajrzyj do nas na FB