02. Slowa 01_1

... by Niepokalana raczyła sama kierować swoim Rycerstwem

Życzę więc, by Niepokalana w tym nowym roku jeszcze bardziej objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie.
Wasz

PS – A pomódlcie się też czasem, a raczej często, by Niepokalana
raczyła sama kierować swoim Rycerstwem, swym „Rycerzem”,
swoim Wydawnictwem i drukarnią i nie dozwalała nikomu,
ani nam, ani innym bruździć sobie.

Grodno, 6 października 1926 roku

Zajrzyj do nas na FB