02. Slowo 01

Doskonałość

Doskonałość chrześcijańska polega na zjednoczeniu
woli naszej z wolą Bożą. Otóż wola Niepokalanej jest tak ściśle
zjednoczona z wolą Bożą, że wydaje się jakoby była jedna wola.
Mówiąc tedy o spełnieniu woli Bożej, możemy również śmiało mówić, że spełniamy wolę Niepokalanej. Przez to nie ujmujemy Panu Bogu chwały, lecz owszem, przysparzamy, bo postępując tak, uwydatniamy doskonałość Maryi, jako najdoskonalszego stworzenia Bożego,
i zupełne zjednoczenie Jej woli z wolą Bożą.

Niepokalanów, 30 maja 1933 roku

Zajrzyj do nas na FB