Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej

Wśród członków Rycerstwa Niepokalanej istnieje słuszna potrzeba spotkań formacyjnych i towarzyskich dla małżonków i rodzin.
Starania niektórych z nich zaowocowały powstaniem inicjatywy o nazwie Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej.
Wspomniana inicjatywa została zaaprobowana przez władze Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, a jeden z ojców franciszkanów z Niepokalanowa Lasku jest wyznaczony do jej koordynowania.
Pierwsze Kręgi powstały we wrześniu 2021 roku w Warszawie.

Jak wyglądają spotkania Kręgów?

Metoda spotkań w ramach Kręgów Małżeństw jest inspirowana doświadczeniami innych wspólnot, ale każdy Krąg jest częścią lokalnej Wspólnoty MI (lub sam tworzy tę Wspólnotę, jeśli wcześniej w danym miejscu nie istniała). Do danego Kręgu należy kilka małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu (każde z małżeństw jest po kolei gospodarzem spotkania). Na spotkaniu powinien być obecny kapłan – duchowy opiekun danego Kręgu.
W ramach spotkania jest czas na podzielenie się tym, co u kogo słychać, co ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie, a następnie jest możliwość rozważania i dzielenia się Słowem Bożym oraz omawia się przewidziany na dane spotkanie temat.
Dla nowych Kręgów, na pierwszy rok spotkań, przygotowane są specjalne konspekty,
a praca nie ogranicza się jedynie do spotkań, ale polega też na rozwijających „zadaniach domowych”. Natomiast z czasem każdy Krąg,
w porozumieniu z opiekunem duchowym, wypracowuje swoją, najkorzystniejszą dla siebie, formę oraz wybiera i przygotowuje tematy spotkań (można tu korzystać na przykład z doświadczenia już istniejących Kręgów).
Ponadto na każdy rok wybierane jest jedno małżeństwo, pełniące rolę odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne.

Tak o tej inicjatywie mówią Patryk i Anna Sochaccy, którzy uczestniczyli w tworzeniu jednego z pierwszych Kręgów:

„W spotkaniach Kręgu Małżeństw MI uczestniczymy już prawie dwa lata. Do Kręgu zaprosili nas znajomi z Rycerstwa Niepokalanej, do którego należymy już kilka lat. To oni wraz z duszpasterzem wpadli na pomysł utworzenia takiej wspólnoty. Do Kręgu
dołączyły jeszcze dwa inne małżeństwa
i tak zaczęliśmy się spotykać, raz w miesiącu,
by wspólnie się modlić, rozmawiać i dzielić swoimi doświadczeniami.
Każde spotkanie ma konkretny temat i bazuje na danym fragmencie z Pisma Świętego. Podczas spotkania wspólnie się modlimy, rozmawiamy, dzielimy się Słowem. Jest to przestrzeń do budowania wspólnoty, nawiązywania bliskich relacji i wzajemnego wsparcia, tego modlitewnego, ale również dobrym słowem czy konkretną pomocą.
Czasem napotykamy różne trudności –
co jeszcze bardziej może świadczyć o tym,
że jest to dobre dzieło. Nieraz przychodzi zniechęcenie, czy to fizyczne, czy duchowe. W dość intensywnym życiu rodzinnym często brakuje czasu i siły, ale za każdym razem ze spotkania wychodzimy ubogaceni Słowem, modlitwą, doświadczeniem innych, z pokojem w sercu, więc warto przeciwstawiać się tym trudnościom.
Krąg Małżeństw MI pomaga otwierać i przybliżać się do Pana Boga, ale także daje przestrzeń do rozwijania, pogłębiania relacji małżeńskiej, poprzez wspólne zatrzymanie się nad Słowem Bożym, słuchanie, otwieranie się wspólnie na drugiego człowieka. Spotkania otwierają i uwrażliwiają na trudy i rado­ści bliźniego i pozwalają je wspólnie przeżywać. Według nas, przynosi to wiele dobrych owoców. Uważamy, że Krąg Małżeństw MI to piękna inicjatywa, która przynosi dobro,
i warto się w nią zaangażować”.
Jak założyć Krąg Małżeństw MI?

Założenie nowego Kręgu Małżeństw
MI nie jest trudne. Wystarczy tylko, żeby znalazło się kilka chętnych małżeństw (najlepiej 4-5) i kapłan, który zdecyduje się
być opiekunem duchowym Kręgu. Spośród zgłoszonych tu małżeństw wy­biera się
jedno, odpowiedzialne za sprawy organizacyjne.
Następnie chęć założenia Kręgu zgłaszamy na adres: kontakt@rodzinymi.pl (w razie problemów można zgłosić się przez sekretariat
Niepokalanowa Lasku: lasek@maryjni.pl,
505 921 345). Po zgłoszeniu otrzymamy materiały formacyjne i potrzebne informacje.
Świadectwa

„Pierwszy Krąg Małżeństw MI w Łodzi powstał jesienią 2022 roku. Obok trzech małżeństw należących do Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej zgłosiło się jedno małżeństwo, które usłyszało o inicjatywie na Rekolekcjach dla Rodzin w Lasku, oraz nasi sąsiedzi, których Maryja najwidoczniej chciała wciągnąć do tego projektu.
Początki były trudne, bo wymagały prze-
łamania pewnych barier oraz otwarcia się na szczerą rozmowę. Rozkręcaliśmy się
powoli, niektóre małżeństwa musiały dokonać wyboru, czy w pełni są w stanie wejść do Kręgu.
Od tamtego czasu minęło już kilka miesięcy i dzięki Bogu trwamy we Wspólnocie w pełnym składzie. Naszym opiekunem jest o. Tomasz Szok z klasztoru franciszkanów w Łodzi-Dąbrowie, z którego pomocą prowadzimy spotkania. Niejednokrotnie zaskoczyła nas szczerość i bezpośredniość, z jaką zaczęliśmy dzielić się swoim życiem, małżeńskimi trudami i kryzysami oraz nadzieją, która wybrzmiewała w każdym sercu. Samo prowadzenie spotkań stało się pewnym wyzwaniem, aczkolwiek takim, którego owoce rodzą autentyczną radość.
Po tym krótkim czasie niektórzy z nas zwierzyli się, że Krąg przyczynił się do ich rozrachunku z przeszłością, budowania relacji we własnym związku i zbliżenia się do Boga, co przecież jest celem spotkań obok budowania wzajemnej relacji we własnym związku i wśród naszej grupy.
Wszystko to sprawia, że chcemy razem się spotykać, otwierać na Słowo Boże i podjąć ścieżkę nie zawsze łatwej pracy nad sobą i własnym małżeństwem. Wierzymy, że Maryja będzie nas prowadzić przez wszystkie trudności, które napotkamy na naszej drodze. Obyśmy potrafili dostosować się do Jej wymagań i wyjść naprzeciw z otwartym
sercem”.

Maria i Piotr
z Kręgu Małżeństw MI w Łodzi

„W spotkaniach Kręgu Małżeństw MI uczestniczymy od października 2022 roku. Przeszłam formację w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej, a mój mąż dołączył do Wspólnoty MI poprzez Krąg.
Obecność w Kręgu bardzo wzbogaciła naszą rodzinę. Poruszane tematy zbliżają nas
do wiary – relacji z Bogiem. Przez uświadomienie naszych słabości i świadectwo innych małżeństw z naszego Kręgu szybciej przychodzi rozwiązanie – w chwili, gdy pojawia się jakiś problem w naszym życiu. Opieka duchowa o. Grzegorza Owsianko rzuca «światło»
na ciemności, z którymi się borykamy.
Osobiście wszystkim polecamy uczestnictwo w Kręgach Małżeństw MI”.

Katarzyna i Krzysztof
z Kręgu Małżeństw MI w Warszawie

Zapraszamy do podjęcia wyzwania lub do podzielenia się tymi informacjami z innymi!
Cennym uzupełnieniem całorocznej formacji są także Rekolekcje dla Rodzin w Niepokalanowie Lasku lub inne rekolekcje i dni skupienia, organizowane m.in. w Niepokalanowie. Tutaj każdy może wybrać coś dla siebie.

Podziel się z nami tym, co robisz.

Może Ty lub Twoja Wspólnota MI podejmujecie jakieś inne rycerskie dzieła i chciałbyś podzielić się tym na łamach „Rycerza Niepokalanej”? Przyślij opis swojej działalności
wraz z kilkoma zdjęciami na adres:
redakcja@rycerzniepokalanej.pl.
A może i przez Ciebie Niepokalana chce zainspirować innych… ■

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB