POZDROWIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY

Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo,
Święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba.
Ciebie On uświęcił z Najświętszym,
umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka
pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego.
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego.
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego.
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego.
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy, wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską
i oświeceniem wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły
wiernych Bogu.

Św. Franciszek z Asyżu