Prenumerata

Szanowni i bliscy naszemu sercu  Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej” i innych pism. Nasi Przyjaciele!

Za nami prawie cały rok 2023. Tak w Polsce, jak i w świecie nie obyło się w tym czasie bez trudnych wydarzeń, powodujących cierpienia zwykłych ludzi. Co więcej, doświadczamy także jako chrześcijanie i katolicy wielu przykrości i zagrożeń, związanych z praktykowaniem naszej wiary. Kwestionowanie Dekalogu, negowanie naszych praw do swobodnych wypowiedzi i praktyk – zwłaszcza w krajach arabskich, ale także nawet w świecie Zachodu – prowadzi nie tylko do dyskryminacji, lecz do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wielu naszych braci i sióstr. Otaczamy ich i Was wszystkich naszą modlitwą i duchowym wsparciem.
Prawo do wyznawania wiary i szczycenie się nią wynika nie tylko z Karty Praw Człowieka, ale także z samego naturalnego prawa. Każdemu człowiekowi wolno ofiarować swoje życie Bogu i Matce Niepokalanej. Trzeba bronić tego prawa, gdyż z pewnością nie uciekniemy dziś od tych problemów. Jezus uczył swoich uczniów i nas, że „pójść za Nim to nieść swój krzyż”.

Nasi Przyjaciele!

Wytrwać w wierze dla naszego zbawienia w tym jedynym życiu, które nam jest dane, to nasza misja. Tak jak modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia o zbawienie nasze i całego świata, tak powierzamy Chrystusowi nasze radości i cierpienia, nadzieje i zwątpienia; wszystko, co nas otacza i czym żyjemy.
Oddajemy w opiekę Matce Bożej każdego z Was, Wasze rodziny i naszą wspólną Ojczyznę. Modlimy się o pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie (w Izraelu
i Palestynie). Otaczamy też modlitwą ludzi zagubionych, którzy utracili sens życia, tych, którzy są wypełnieni nienawiścią do Boga, Kościoła i ludzi. Niech i oni odnajdą pokój serca, który daje Bóg.
Rok 2024 niesie z sobą wiele wyzwań związanych z codziennym życiem. Stajemy przed decyzją wyboru chrześcijańskich wartości, które są – przez siły wrogie Ewangelii – podważane i odrzucane. Staramy się w naszych pismach, wydawanych w Niepokalanowie, wspierać modlitwą wszystkich potrzebujących.
Zachęcamy Was, byście trwali we wspólnocie modlitewnej w duchu rycerzy Niepokalanej i podjęli prenumeratę czy to „Rycerza Niepokalanej” dla dorosłych,
czy „Rycerzyka Niepokalanej” dla dzieci lub „Rycerza Młodych” dla młodzieży.
Proponowane ceny zawierają koszty redakcji, druku i wysyłki. Niemniej zawsze kierujemy się ideą św. Ojca Maksymiliana, by ofiarować pismo każdemu, kto tego chce, nawet bez pieniędzy. Dlatego jeśli ktoś z Państwa będzie uważał, że suma jest zbyt wysoka, to prosimy o zaznaczenie tego. Także tym osobom
będziemy wysyłali nasze pisma.
Prosimy zatem o wypełnienie załączonego formularza i e-mailowo
lub pocztą przysłanie na wskazany adres.
Prenumeraty roczne (od momentu podjęcia prenumeraty) tych
pism razem z wysyłką pocztową kształtują się następująco:
„Rycerz Niepokalanej” (miesięcznik) wydawany w 11 numerach
rocznie: 55,00 zł + 50,00 zł wysyłka = 105,00 zł,
„Rycerzyk Niepokalanej” (miesięcznik dla dzieci) wydawany
w 10 numerach rocznie: 50,00 zł + 40,00 zł wysyłka = 90,00 zł,
„Rycerz Młodych” (dwumiesięcznik dla młodzieży) wydawany
w 6 numerach rocznie: 30,00 zł + 25,00 zł wysyłka = 55,00 zł.
Prosimy o wybranie opcji potrzebnej do zrealizowania prenumeraty:
1/ wypełnić formularz i przesłać do naszej Administracji,
2/ można złożyć zamówienie, dzwoniąc pod podany numer telefonu,
3/ zaznaczyć w przysłanej wpłacie na konto, że np. dotyczy opłaty
za „Rycerza Niepokalanej”.
Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres:
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
Paprotnia, ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
e-mail: prenumerata@niepokalanow.pl
tel. +48 46 86 42 313 (pn.-pt. 8.00-15.00)
nr konta: 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877
Mamy nadzieję, że będziecie z nami, a my będziemy starali się trwać
i realizować ideę i ducha św. Ojca Maksymiliana pod opieką Niepokalanej.
W imieniu wszystkich Redakcji pism, Drukarni, działu pakowania
i wysyłania oraz Administracji życzymy Bożego błogosławieństwa
i opieki Maryi. Św. Ojcze Maksymilianie – módl się za nami!
o. Krzysztof Oniszczuk OFMConv
       Dyrektor Wydawnictwa
        Ojców Franciszkanów Niepokalanów