Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej

W obecnym numerze „Rycerza Niepokalanej” chcemy podjąć temat animatorów w Rycerstwie Niepokalanej. Jest jasne, że dobrze przygotowani animatorzy, wolontariusze, współpracownicy są konieczni do pomocy każdemu organizatorowi wartościowej akcji ewangelizacyjnej.
Podobnie sami organizatorzy potrzebują dobrej formacji. Jeśli chodzi o działalność w duchu Rycerstwa Niepokalanej, to chcemy, żeby zarówno organizatorzy, jak i współpracownicy byli przesiąknięci duchem MI.
Poza tym każdy rycerz Niepokalanej ma przed sobą wyzwania apostolskie, którym musi stawić czoło w codziennym życiu.
Wymaga to odpowiedniej formacji. Rycerstwo Niepokalanej posiada narzędzia służące temu celowi, a wśród nich ważne miejsce zajmuje program formacyjny o nazwie Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (w skrócie: SEN) to program formacyjny, działający od 2012 roku w ramach Rycerstwa Niepokalanej. Za prowadzenie SEN odpowiada wyznaczony moderator (kapłan-franciszkanin) w porozumieniu z władzami MI oraz lokalnymi moderatorami (kapłanami) i animatorami świeckimi. To nasze narzędzie, które pomaga w formacji nowych pokoleń rycerzy Niepokalanej, zwłaszcza tych, którzy chcą brać większą odpowiedzialność za rozwój MI, za dzieła prowadzone w duchu MI. Jest to więc program dla tych, którzy chcą być animatorami Rycerstwa Niepokalanej w szerokim znaczeniu tego słowa, angażując się w ewangelizację swojej rodziny, znajomych, biorąc udział w rycerskich akcjach, o których opowiadamy m.in. na łamach „Rycerza Niepokalanej”, chcą posługiwać na rekolekcjach, wspierać duszpasterzy w prowadzeniu Wspólnot MI czy też prowadzić różne grupy formacyjne MI.

Na czym polega formacja w SEN?

Formacja w SEN ma cztery wymia­ry, a są nimi: osobista praca, spotkania w małej grupie, rekolekcje, życie we Wspólnocie MI.
Osobista praca to przede wszystkim: sakramenty, modlitwa, medytacja Słowa Bożego, ćwiczenia duchowne, pożyteczna lektura i inne indywidualnie dobrane pomoce. Na pierwszy rok formacji przygotowana jest m.in. książka z fragmentami Słowa Bożego
i pomocnymi komentarzami, i ćwiczenia­mi, a w ciągu kolejnych lat uczestnicy czytają m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego. Co jakiś czas odbywają się także rozmowy z kapłanem, odpowiedzialnym za formację, można także korzystać ze specjalnie przygotowanych kart pracy i pomocy do poszczególnych praktyk formacyjnych.
Spotkania w małej grupie prowadzonej przez animatora odbywają się raz w tygodniu w pobliżu miejsca zamieszkania lub online i zaplanowane są na trzy lata. Dają możliwość dzielenia się postępami swojej pracy, trudnościami, spostrzeżeniami, a także są czasem wspólnej modlitwy, inspiracji, mobilizacji.
Rekolekcje SEN to sześć zjazdów w Niepokalanowie Lasku, Harmężach lub innym domu rekolekcyjnym i są to: Rekolekcje Ewangelizacyjne, Ascetyczne, O Kościele, O Rycerstwie Niepokalanej, Charyzmatyczne, Apostolskie. Podczas rekolekcji pogłębiamy naszą relację z Bogiem i Niepokalaną, przeżywamy fundamenty naszej wiary, podejmujemy też ważne tematy związane
z życiem we wspólnocie, w Kościele, z Liturgią, prawami życia duchowego, charyzmatem franciszkańskim, charyzmatem MI, posługą animatora i organizowaniem akcji apostolskich.
Uczestnicy formacji są członkami lokalnych Wspólnot MI i całej rycerskiej rodziny, w której mają coraz dojrzalej działać. Dlatego też ważne jest życie Wspólnoty MI, do której należą. Tutaj wiele zależy od kapłanów odpowiedzialnych za Wspólnoty oraz starszych, bardziej doświadczonych rycerzy. Na tej płaszczyźnie nie ma sztywnego programu, bo tutaj chodzi po prostu o rycerskie życie, doświadczenie, miejscowe zwyczaje, wzajemne wsparcie. Tam gdzie nie ma lokalnej Wspólnoty MI, tam uczestnicy formacji SEN mogą ją zapoczątkować.
Osoby, które po zakończeniu formacji SEN zdecydują się poświęcić pracy w duchu MI, mogą poprosić o specjalne błogosławieństwo oraz otrzymać Krzyż Misyjny SEN. Uroczystość ta odbywa się co roku w Zesłanie Ducha Świętego w Niepokalanowie Lasku.
SEN – wzmocnienie istniejącej Wspólnoty MI lub zaczątek nowej

Program SEN bardzo dobrze nadaje się do wzmocnienia już istniejącej Wspólno­ty MI. Nowi członkowie Wspólnoty, którzy chcieliby dobrze spożytkować swój potencjał, mogą zostać ukierunkowani, a ich zapał może zostać ustabilizowany, aby zbyt łatwo nie przeminął. SEN to konkretna propozycja, którą bardziej doświadczeni rycerze mogą zaproponować młodszym.
Program SEN to także dobra propozycja dla nowo powstających Wspólnot MI. Dobrze jest zacząć tworzenie Wspólnoty od grupki chętnych, którzy przejdą wymagające przygotowanie, aby potem wzięli większą odpowiedzialność za nowe osoby. Dobrze uformowani animatorzy są nieocenioną pomocą dla duszpasterza, który w miarę rozwoju Wspólnoty nie może wszystkim sprawom poświęcić zbyt wiele czasu.
Kto może rozpocząć formację w SEN? Jak to zrobić?
Ten program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, przede wszystkim dla tych, którzy wchodzą w dorosłość (na przykład uczniowie ostatnich klas szkół średnich, studenci, pracujący, małżonkowie). Osoby w tym okresie życia potrzebują szczególnego wsparcia w budowaniu swojej tożsamości i odkrywaniu życiowej misji. Jednocze­ś-
nie zastosowanie wskazań formacyjnych jest często łatwiejsze dla tych osób niż dla tych, którzy już mają duże życiowe doświadczenie i swoje przyzwyczajenia. Jednak z tej formacji korzystają nie­raz także osoby w średnim wieku lub starsze, o ile są otwarte na rozwój, zdolne do wychodzenia ze swoich schematów, dyspozycyjne pod względem sił i czasu.
Każdy, kto pragnie rozpocząć formację
w SEN, musi odbyć Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI). Podczas tych rekolekcji jest też możliwość uroczystego wstąpienia do MI. Więcej na: sen.edu.pl/remi.

Wrażenia uczestników formacji SEN
Przytoczmy wrażenia obecnych animatorów, którzy tak wspominają swoje Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI), gdy rozpoczynali formację w SEN:

„Powiedzieć, że tam Bóg pokazał mi nowy wymiar sensu, to powiedzieć niewiele. Powiedzieć, że tam pogłębiła się droga mojego duchowego rozwoju, to nic nie powiedzieć. Chcę zaświadczyć, że podczas formacji doświadczyłam beztroski dziecka, które spędza wyczekane dni ze swoim najlepszym Ojcem. Kiedy On bierze za rękę,
prowadzi w miejsca nowe i odkrywcze, zachwycając różnorodnością świata, ale też te stare i znane, tłumacząc przy tym ich właściwe znaczenie. Kiedy można spędzić z Nim długie chwile na nocnych rozmowach, doświadczyć przy Nim swoich lęków, braków, śmieszności, prawdy upragnionej, prawdy niechcianej, prawdy trudnej i… Jego czułej Obecności.
REMI znaczy dla mnie – czas, znaczy dla mnie – spotkanie. Nigdy nie wiedziałam, czym mnie tam zaraz zaskoczy: w swoim Słowie, w Eucharystii, w pięknie otoczenia, w rozmowie z drugim człowiekiem. Wiedziałam, że wspólnota, którą budujemy z innymi uczestnikami, to wspólnota poznawania, miłości i wdzięczności. Bóg podarował mi tam przeżycie jednego z tych momentów, do których wraca się później pamięcią, aby odzyskać siły i nadzieję. Doświadczyłam Obecności. Byliśmy ze sobą” (Angelika).

„Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) były dla mnie nadzwyczajnym czasem, którego nie oddadzą żadne słowa. W bezpiecznym miejscu, jakby odciętym modlitwą od niebożych wpływów, Pan Bóg uchylił mi kawałek nieba. Doznałem pięknego, uzdrawiającego spotkania z Nim. To były najlepsze chwile mojego życia. Życzę takiego przeżycia każdemu.
Pan Bóg działał również innymi środkami, czasem bardzo prostymi: w czasie rozmów z innymi, poprzez przypadkowo usłyszane słowo, leżącą na stoliku gazetę. Wiem, że On zawsze doświadcza każdego w indywidualny, wyjątkowy sposób, taki, który będzie dla niego najlepszy. Tak było i u mnie. Czuję, że wracam potem do domu już jako trochę lepszy człowiek” (Artur).

Zapraszamy do współpracy!

Drogi Czytelniku, pomyśl, jak mógłbyś wesprzeć rozwój SEN lub jak wykorzystać to narzędzie. Proponujemy następujące kroki:
1. Pomódl się o rozwój SEN oraz za siebie, abyś dobrze wykorzystał to narzędzie.
2. Wejdź na stronę sen.edu.pl i pomyśl, czy jest to odpowiednia propozycja dla Ciebie. Jeśli tak – zapraszamy na rekolekcje.
Zapisy: sen.edu.pl/remi.
3. Wytnij załączoną wizytówkę i podaruj wybranej osobie. Z pewnością znasz przynajmniej jedną osobę, której warto zaproponować udział w formacji SEN lub choćby udział w rekolekcjach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: sen.edu.pl, sen@sen.edu.pl. Podziel się z nami tym, co robisz. Może Ty lub Twoja Wspólnota MI podejmujecie jakieś inne rycerskie dzieła i chciałbyś podzielić się tym na łamach „Rycerza Niepokalanej”? Przyślij opis swojej działalności wraz z kilkoma zdjęciami na adres: redakcja@rycerzniepokalanej.pl.
A może i przez Ciebie Niepokalana chce
zainspirować innych… ■

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB