Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

W dniach od 6 do 15 sierpnia 2023 roku w Niepokalanowie odbędzie się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niepokalanów – mówił św. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – to miejsce szczególne, obrane przez Maryję na Jej wyłączną własność. Wielu pielgrzymów przybywa tu, aby wsłuchać się w matczyny głos Niepokalanej. Od kilku lat nasze sanktuarium przeżywa swoistą odnowę duchową za przyczyną powstałego w 2018 roku Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu i prowadzonych od roku 2016 comiesięcznych Spotkań „Oddaj się Maryi”. Wypełnia się tu proroczy sen św. Jana Bosko o dwóch kolumnach, wyrosłych ze wzburzonego
morza, z monstrancją i figurą Maryi, do któ rych przycumował statek symbolizujący Kościół, kierowany przez Ojca Świętego. Właśnie z nich tchnął lekki wiatr, który spowodował popłoch wśród wrogów Kościoła, odbudował zniszczenia Bożego Okrętu i dał ocalenie wiernym. Eucharystia i Niepokalana to dwa koła ratunkowe dane światu.
Niepokalana jest najdoskonalszym dziełem Boga, której żadne stworzenie nigdy nie dorówna w godności. Od samego początku Kościół wyraża naukę o Maryi
w dogmatach, soborach, wypowiedziach papieży, Świętych i teologów oraz oddawał Jej szczególną cześć jako Matce Boga. Zachwycił się Nią także św. Ojciec Maksymilian, który przez całe życie pytał: „Kim jesteś, Niepokalana?”. Pytanie to zapożyczył od św. Bernadety Soubirous, wizjonerki z Lourdes, która tak opisała zdarzenie: „«Pani skłoniła głowę, uśmiechnęła się (…) Na moją trzecią prośbę, przybrała wygląd poważny i głęboko pokorny… Po czym złączyła swe ręce i podniosła je na wysokość piersi… spojrzała w niebo…, następnie rozłączając powoli swe ręce i schylając się ku mnie, powiedziała mi drżącym głosem: ‘Jestem Niepokalane Poczęcie!’»” (Pisma, 1183).
Odpowiedź Maryi przerosła wszystko, co do tej pory zostało o Niej powiedziane, i wprawia wielu w zdumienie i podziw. Ojciec Kolbe porównywał wypowiedź Maryi do objawienia Imienia Boga Mojżeszowi na pustyni. Święty z Niepokalanowa wierzył, że Maryja jest Pośredniczką łask Bożych, których źródłem jest Serce Boga; w 1933 roku pisał: „Tak to życie Boże, Trójcy Przenajświętszej spływa z Serca Przenajświętszego Jezusa przez Serce Niepokalane Maryi do biednych serc naszych (…)” (Pisma, 447).
W sierpniu każdego roku w Niepokalanowie odbywa się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. W ciągu kilkunastu dni poświęcamy Niepokalanej różne dziedziny życia, zapraszając Ją do codziennych trosk polskiego narodu, którego jest Królową. W tym roku został skrócony czas wspólnych modlitw z 17 do 9 dni. Rozpoczyna się 6 sierpnia, kończy w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia. Tematem przewodnim jest pytanie Ojca Kolbego: „Kim jest Maryja?”. Chcemy zbliżyć się do Niej, aby Ją poznać, a następnie pokochać i zawierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu.
Naszymi Gośćmi z grona duchowieństwa w tym roku będą: JEm Ks. Kazimierz Kardynał Nycz metropolita warszawski, JE Biskup Joachim Ouédraogo z diecezji Koudougou w Burkina Faso, JE Biskup Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii oraz O. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv.
Wincenty Łaszewski, teolog i publicysta katolicki, podejmie temat aktualności i kontynuacji Fatimy w wybranych objawieniach XX wieku. Anna Krogulska, misjonarka świecka, podejmie szereg maryjnych tematów, związanych z opieką nad naszym narodem i nad całym światem. Dorota Hałasa, dziennikarka z Japonii, przybliży nam przesłanie Maryi z Akita. Jean-Marie Elie Setbon, nawrócony rabin, autor wielu książek katolickich, poprowadzi rekolekcje pt. „Żydowskie spojrzenie na Maryję. Nauczanie maryjne w oparciu o pisma św. Jana”. Ewangelizacyjna Wspólnota Guadalupe z Lublina poprowadzi Wieczerniki Różańca Rodzinnego oraz wieczór uwielbienia w wigilię Wniebowzięcia NMP.
Nasze spotkania mają charakter rekolekcji otwartych dla każdego. Uczestników prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego. W programie: Eucharystia z nauką, wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową i rozważaniami, konferencje i świadectwa, możliwość skorzystania ze spowiedzi i rozmowy z kapłanem, nocna pielgrzymka pokutna z Miedniewic do Niepokalanowa, czuwanie modlitewne oraz uwielbienie Boga za Wniebowzięcie Maryi, naszej Matki.
Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.niepokalanow.pl. ■